Wadliwy towar lub niezgodny z umową

Podczas odbioru sprawdź stan przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu i niezgodności z umową, będą rozpatrywane na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności spedytora firmy kurierskiej.

Prześlij do nas reklamowany produkt na adres sklepu:

Kooperacja.pl Sp. z o.o.
Lubieszewo 10
78-520 Złocieniec

Skontaktuj się z nami drogą telefoniczną 94 357 10 50 lub mailowo: biuro@polskiegrzejniki.pl
Skan protokołu i formularz reklamacji prześlij na adres mailowy: biuro@polskiegrzejniki.pl 

Plik do pobrania:  


Reklamacja na podstawie gwarancji

Każdy produkt w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu, czyli faktura VAT.
Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.
Jeżeli produkt posiada kartę gwarancyjną produktu i nie została ona wypełniona przez obsługę naszego sklepu jest ona również ważna z dowodem zakupu.

Jeżeli Państwo sobie życzą możemy również wypełnić kartę gwarancyjną. W takim przypadku prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie jej na adres firmy:

Kooperacja.pl Sp. z o.o.
Lubieszewo 10
78-520 Złocieniec

Wypełnioną kartę odeślemy niezwłocznie do Państwa z powrotem.

 

Prawo odstąpienia od umowy

  •  Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą masz prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu w terminie 14 dni od wydania rzeczy, bez podania przyczyny.
  • Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Konsumenta stosownego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki powinny zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar należy wysłać na adres: Kooperacja.pl Sp. z o.o. Lubieszewo 10 78-520 Złocieniec.
  • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Pieniądze zwrócone zostaną Konsumentowi na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesyłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • Formularz możesz odesłać na powyższy adres pocztowy lub na adres mailowy: biuro@polskiegrzejniki.pl

Załącznik nr 1 – Prawo odstąpienia od umowy   

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy   

Ładuję...